تورهای مالزی


انتخاب تور :           درجه هتل :          

تور مالزی

تور مالزی

مدت : 8 شب و 9 روز

قیمت : 3,390,000 تومان

هتل FLAMINGO ، 4 ستاره

تور مالزی

تور مالزی

مدت : 7 شب و 8 روز

تماس بگیرید

هتل CITRUS ، 3 ستاره

تور مالزی

تور مالزی

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 1,399,000 تومان

هتل 3 ستاره

تور مالزی

تور مالزی

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 1,445,000 تومان

هتل SANI ، 3 ستاره

تور مالزی

تور مالزی

مدت : 8 شب و 9 روز

قیمت : 2,890,000 تومان

هتل flamingo & pacific express ، 4 ستاره

تور مالزی

تور مالزی

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 3,150,000 تومان

هتل نووتل/ کوروس و تور لنکاوی هتل فور پوینت شرایتون ، 4 ستاره